fbpx

Jak zwrócić produkt?

  • wypełnij poniższy formularz odstąpienia od umowy
  • wypełniony formularz wraz z nierozpakowanym produktem wyślij na adres Al Sheikh Perfumy z Dubaju, ul. Wyspiańskiego 26, 60-751 Poznań

Na zwrot produktu masz 14 dni kalendarzowych. Czas rozpatrzenia formularza i zwrotu kosztów nastąpi do 14 dni kalendarzowych od chwili otrzymania oświadczenia.

 

Wzór formularza odstąpienia od Umowy

 

Adresat:

Al Sheikh Perfumy z Dubaju, ul. Wyspiańskiego 26, 60-751 Poznań, NIP 7772166158, REGON: 634389808, numer telefonu kontaktowego: +48 506 375 015, email: sklep@alsheikh.pl

Oświadczenie:

Ja ……………………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer zamówienia/numer faktury:…………………………………………………………………

Data odbioru Towaru:………………………………………………………………………………….

Adres dostawy:…………………………………………………………………………………………

Adres e-mail Klienta: …………………………………………………………………………………

Numer kontaktowy Klienta: …………………………………………………………………………..

Przyczyna odstąpienia (wypełnić opcjonalnie – pole nieobowiązkowe): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………

Data i podpis (jeżeli oświadczenie jest składane w formie pisemnej)